• margotblue
 • tediousuncle
 • falling-into-oblivion
 • wolfssuppe
 • nikasnape
 • nemezis
 • xeah
 • izyde
 • hairinmy
 • silme
 • wiiinyyy
 • xiumin
 • nike-ktora-sie-waha
 • CarlBear
 • weronikawinchester
 • arfira
 • kristal-brooks
 • hypka
 • inmyveins
 • ditavaneri
 • raxacoricofallapatorius
 • Suzi
 • james-word
 • cultureslut
 • arafara
 • blueinsane
 • Ministrant
 • 18alexa18
 • dolphugly
 • bo-byla-za-slona
 • missmuszii
 • szaaatan
 • notforgetme
 • borsuczysz
 • princeraven
 • fuckinghypocrite
 • barszczzuszkami
 • slonecznik
 • teardrop
 • walkiria
 • unitedsoupsfilm
 • ayesis
 • martyna72
 • julia
 • olewka
 • evangelyn
 • yochimu
 • epikkalypte
 • QOH1984
 • blue-chips
 • jethra
 • peculiar-cat
 • weightless
 • Gildiliru
 • koloryzacja
 • midnightpalace
 • Graceling
 • Indileen
 • footloose18
 • boekelheide
 • nefretete23
 • christi
 • zoozia
 • Anki
 • Thegleek
 • russiandoll
 • myname
 • kinimini
 • pawartonet
 • katvont
 • dontmakemeangry
 • inertseven
 • Carrere
 • promyczek
 • deathisjustafeeling
 • trustno1
 • maraskowa
 • meldisse
 • ARTmeg101
 • fancy-tangerine
 • Tammy
 • backe
 • guyver
 • miscreant-at-life
 • the-voice-inside-my-head
 • zakazane
 • timeandrelativespace
 • zorza
 • snoopybox
 • hirepersonalinjurylawyer
 • kaseyriv
 • melonball
 • fuzzylogic
 • kingofthegoldenage
 • rayla
 • sparkspur
 • i-hv-magic
 • maison-interieur
 • vervain
 • Trucktown
 • ChocoWatch
 • GreenFollower
 • SassyReader
 • 1oel
 • pratarthur
 • merthurian
 • amaranthineamusement
 • prime-lews-telamon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2019

8911 9a5a
Reposted fromEtnigos Etnigos viayanek yanek
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viacorvax corvax

May 22 2019

6952 1cd5 500
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
8342 8e4e
Reposted fromcarmenluna carmenluna viakatastrofo katastrofo

May 21 2019

Miłość powinna się zdarzyć, a nie być uczuciem, o które na siłę zabiegamy.
— Aleksandra Tyl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
9382 6206 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaPoranny Poranny
Przede wszystkim nie znasz różnych strachów, które nękają człowieka. Najgorszy z nich to strach wynikający z przekonania, że się zmarnowało życie. Że się już niczego nie zazna.
— Stanisław Dygat
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
Reposted fromFlau Flau viakoralina koralina

May 20 2019

4105 7d3b 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viairmelin irmelin
8465 dd36
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
3852 c6e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viariseme riseme
0267 915d 500
Nie jestem selfcoachingującym się buddą na chmurce, który mówi sobie: osiągnij wewnętrzny spokój. Raczej powtarzam sobie: odpierdol się od siebie, starasz się najlepiej, jak potrafisz.
— Małgorzata Halber w magazynie "Wysokie Obcasy", 7 marca 2015 r.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianoelya noelya
4175 1bf8 500
Reposted fromsavatage savatage viaPoranny Poranny
3455 473a 500
Reposted frompszczola91 pszczola91 viairmelin irmelin
1564 9d37 500
7480 5a15
Reposted from4777727772 4777727772 viakoralina koralina
2091 442b 500
Reposted fromolbaria olbaria viacorvax corvax

May 19 2019

6585 6867
Reposted fromcouples couples viawishyouwerehere wishyouwerehere

May 18 2019

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl