• margotblue
 • tediousuncle
 • falling-into-oblivion
 • wolfssuppe
 • nikasnape
 • nemezis
 • xeah
 • izyde
 • hairinmy
 • silme
 • wiiinyyy
 • xiumin
 • nike-ktora-sie-waha
 • CarlBear
 • weronikawinchester
 • arfira
 • kristal-brooks
 • hypka
 • inmyveins
 • ditavaneri
 • raxacoricofallapatorius
 • Suzi
 • james-word
 • cultureslut
 • arafara
 • blueinsane
 • Ministrant
 • 18alexa18
 • dolphugly
 • bo-byla-za-slona
 • missmuszii
 • szaaatan
 • notforgetme
 • borsuczysz
 • princeraven
 • fuckinghypocrite
 • barszczzuszkami
 • slonecznik
 • teardrop
 • walkiria
 • unitedsoupsfilm
 • ayesis
 • martyna72
 • julia
 • olewka
 • evangelyn
 • yochimu
 • epikkalypte
 • QOH1984
 • blue-chips
 • jethra
 • peculiar-cat
 • weightless
 • Gildiliru
 • koloryzacja
 • midnightpalace
 • Graceling
 • Indileen
 • footloose18
 • boekelheide
 • nefretete23
 • christi
 • zoozia
 • Anki
 • Thegleek
 • russiandoll
 • myname
 • kinimini
 • pawartonet
 • katvont
 • dontmakemeangry
 • inertseven
 • Carrere
 • promyczek
 • deathisjustafeeling
 • trustno1
 • maraskowa
 • meldisse
 • ARTmeg101
 • fancy-tangerine
 • Tammy
 • backe
 • guyver
 • miscreant-at-life
 • the-voice-inside-my-head
 • zakazane
 • timeandrelativespace
 • zorza
 • snoopybox
 • hirepersonalinjurylawyer
 • kaseyriv
 • melonball
 • fuzzylogic
 • kingofthegoldenage
 • rayla
 • sparkspur
 • i-hv-magic
 • maison-interieur
 • vervain
 • Trucktown
 • ChocoWatch
 • GreenFollower
 • SassyReader
 • 1oel
 • pratarthur
 • merthurian
 • amaranthineamusement
 • prime-lews-telamon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

1775 facb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaZiomeczek Ziomeczek

November 09 2018

5510 c4c4
Reposted fromvanilka vanilka vialonelyjulia lonelyjulia
5876 bf67 500
Reposted frompiehus piehus viamikrokosmos mikrokosmos
3558 de85
3532 5dfb
3936 32e6
Reposted fromfungi fungi viaHypothermia Hypothermia
4377 b15f 500
Reposted frommociumpanie mociumpanie viaHypothermia Hypothermia
6024 6797 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaverdantforce verdantforce
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viasucznik sucznik
Reposted frommangoe mangoe viasucznik sucznik
4005 baa2
Reposted fromstroschek stroschek viakarrolka karrolka
4338 e951
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaHypothermia Hypothermia
Zbyt często gdy kogoś kochamy nie akceptujemy go jako osoby, którą naprawdę jest. Akceptujemy go, jeśli spełnia warunki z naszej fantazji. Źle identyfikujemy tę osobę i dlatego gdy odkryjemy swój błąd, miłość może często przekształcić się w przemoc. Nie ma nic groźniejszego, nic bardziej śmiercionośnego dla kochanego człowieka niż bycie kochanym nie za to, kim jest, ale za podobieństwo do ideału. W takim przypadku miłość zawsze uśmierca.
— Slavoj Źiźek
3662 139d
Reposted fromhepi hepi viapuremindx puremindx

November 08 2018

Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.
— Henning Mankell
2809 27ff 500
Reposted fromrichardth richardth viaorchila orchila
8947 db8f 500
Reposted fromtereska tereska viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl